WE HAVE SOME PROBLEM WITH THE WEBSITE - WORK IN PROGRESS

Allmänna villkor

Allmänna villkor

 1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via någon av våra (MV Partners AB) hemsidor – där vespadelar.se ingår. Avtal ingås mellan dig och MV Partners AB, organisationsnummer (559188-2039). Vid beställning träffas avtal om köp först när vi bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i till exempel angivande av pris, leveranstid etcetera förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Vi ingår endast avtal med myndig person (18 år). MV Partners AB har ägande- och återtaganderätt till samtliga varor tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. Kontrollera alltid! Innan du monterar reservdelar kontrollera alltid att varan passar som avsett. Vi ansvar inte för följdskador vid montering av felaktiga eller fellevererade varor. Eventuell ersättning för felaktiga eller fellevererade varor är begränsad till varans inköpspris.

 

1.2
Vi följer Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

1.3
Vi reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på någon av hemsidorna, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.

1.4
All information på dessa hemsidor, samt allt innehåll på denna, ägs av MV Partners AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

 

 1. Avtal och Beställning

2.1
För att kunna göra ett köp på någon av hemsidorna måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies.

 

2.2
Ett avtal om köp ingås först när vi bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från oss per e-post. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst.

 

 1. Kunduppgifter mm.

3.1
Vi rekommenderar att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på någon av våra hemsidor. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

 

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till oss om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

 

3.3
Om vi misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har vi rätt att stänga av dig. Vi har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 

 1. Priser, avgifter och betalning

4.1
Vid beställning på någon av våra hemsidor gäller de priser som anges på hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Vi har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av oss. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan vår samarbetspartner komma att göra en kreditupplysning. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet..

 1. Kampanjer och erbjudanden

Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer på hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av oss i samband med kampanjen. Vi förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5.1 Bästa-pris-garantin betyder att om du handlar en vara hos oss och hittar den till ett bättre pris inom en vecka hos någon annan aktör i Sverige, så får du tillbaka mellanskillnaden mellan det pris du betalat hos oss samt att vi lägger till 10% av denna mellanskillnad. Detta gäller ej om det bättre priset hos en konkurrent finns hos denne under begränsad tid, sker under en kampanj, eller på annat sätt är villkorat för att uppnå.

 1. Leverans och transport

6.1
De varor vi har på eget lager kan vi normalt leverera inom1-4 arbetsdagar. Ligger produkterna på våra externa lager levereras de inom 4-14 arbetsdagar. För beställningsvaror meddelas leveranstid på orderbekräftelse eller genom att vi kontaktar dig. Meddelande om eventuella avvikelser från den normala leveranstiden eller den information som finns på vår hemsida, får du också i samband med orderbekräftelsen eller att vi kontaktar dig. Du har då givetvis rätt att avstå alternativt ändra din beställning om du exempelvis anser leveranstiden för lång.

6.2 TRANSPORTRISK Vi står för transportrisken, det vill säga risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss.

6.3 SKADAT GODS När du tar emot ditt gods är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget vara skadat så meddelar du detta direkt till ditt postcenter alternativt den lastbilschaufför som levererat paketet. OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Se till att få en bekräftelse på att ditt gods är skadat.

 

  1. Ångerrätt och öppet köp

7.1
Vid köp av varor på någon av våra hemsidor gäller alltid 14 dagars ångerrätt/öppet köp i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning, se hem- och distansköplagen (gäller ej företag). Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) fordon som registrerats på dig, t ex fyrhjulingar, mopeder och motorcyklar;
(b) varor med bruten försegling. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.;
(c) om varan är använd

7.3
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, använda formuläret på http://vespadelar.se/returer/  OCH enbart på detta sätt. Du ska ange ditt personnummer, namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Använd den fil för retur som du får av oss. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

7.4
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till oss. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till oss enligt de metoder och anvisningar som du får när du meddelat att du önskar returnera en vara. Prisexempel på returfrakt: Mindre paket: 100 kr
Pallfrakt (t ex fordon och större tillbehör): Mopeder och MC 700 kr

Vid storleksbyte av tillbehör såsom t ex handskar, hjälm eller skor, står vi för fraktkostnaderna i och med vår bytesrätt upp till ett fraktbelopp motsvarande 100 kr (exkl moms). Ev fraktpris för oss över det behöver du betala innan vi skickar den vara du önskar byta till. Vid all retur gäller det krav att returnerad vara kommer i originalförpackning. För hjälmar gäller att visirskyddet på visiret sitter kvar. Spara origalemballaget som din vara levererades i. I de fall som returfraktskostnaden påverkas i form av merkostnader pga bristfällande emballage står du för dessa.

7.5
När Du ångrar ditt köp helt betalar vi tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader till och retur från dig. På det belopp som ska återbetalas har vi rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.6
Vi betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum vi tog emot varan.

 

 1. Garanti och reklamation

8.1
Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Olika varor har olika garantitider.

8.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt dock är det enligt konsumentverket 6 månaders ”garanti” dvs när säljaren ska bevisa att felet fanns från start och efter 6 månader ligger bevisbördan på kund för varor inköpta på hemsidan. Därefter lämnar vi bättre garantier än så på många av våra produkter se garantivillkor. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.

8.3
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 1. Force Majeure
  Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

 1. Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på hemsidan), alternativt 30 dagar efter att vi har informerat dig om ändringarna. Vi rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 1. Tillämplig lag och tvist

11.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundtjänst. Vid eventuell tvist följer vi alltid beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

11.2
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

12.1 Dataskydd samt integritetspolicy

         Läs den separat här 

Dessa Villkor har fastställts av oss den 2019-01-01